.

.

понеділок, 16 березня 2020 р.

Однорідні члени речення 5 кл.


1. Однорідні члени речення – це: 
а) усі члени речення, крім головних;
б) члени речення, що становлять його граматичну основу;
в) члени речення, які відповідають на одне й те питання та відносяться до
одного й того самого члена речення;

2. Позначте речення з однорідними членами:
а) По дорозі торохтить зима на возі (Т. Коломієць);
б) Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади (Н. Мудрик);
в) Умостився Морозенко на столітнім дубі (В. Скомаровський);

3. Позначити речення, в якому однорідні члени з’єднуються між собою
інтонацією переліку:
а) Стерня не завжди золота, але колюча для всіх і завжди (В. Слапчук);
б) Маки там не цвітуть, а горять (В. Василашко);
в) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, попила (М. Рильський);

4. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками
і, й, та(у значенні і), завжди ставиться: 
а) кома; б) тире; в) двокрапка.

5. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно
поставити кому: 
а) Працею людина сильна і красива (О. Гончар);
б) З добра й любові приходить щастя (А. Мойсеєнко);
в) Шукаю вже не щастя а поради (В. Грінчак);

6. У реченні Україна дала світові великих поетів: Тараса Шевченка,
Івана Франка, Лесю Українку узагальнюване слово є:
а) підметом; б) означенням; в) додатком.

7. Після узагальнюваного слова, що стоїть перед однорідними
членами, ставиться:
 а) кома; б) двокрапка; в) крапка з комою.

8. Позначте речення, у якому узагальнюване слово стоїть після однорідних членів речення:
а) Пісні приказки прислів’я все те вражало надзвичайним багатством жарту
гумору практичного розуму (І. Нечуй – Левицький);
б) У слові є все злагода спокій усталеність надія (П. Загребельний);
в) Звучать улюблені слова Держава Тризуб Булава! (Яр Славутич).

9. Слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів називаються:
а)узагальнюючими; б) вставними; в) допоміжними.

10. У реченні Лелеки клекотали завзято і стурбовано однорідними є:
а) присудки; б) означення; в) обставини.

11. Розставте розділові знаки у реченнях
а) В Україні ростуть такі лікарські трави дев’ятисил звіробій деревій горицвіт м’ята.
б) Поля і ліси гори й болота річки й озера все покрите таємничістю.


Немає коментарів:

Дописати коментар