.

.

четвер, 19 березня 2020 р.

ПЕРЕХОДИМО ПРАЦЮВАТИ В ДОДАТОК 

"МІЙ КЛАС", 

СХВАЛЕНИЙ МОН УКРАЇНИ

Кожен клас має свій код для входу та реєстрації
Покликання  https://classroom.google.com/u/2/h
5-А-ltybdzc
Выбрать тему
Загрузить фото

5-В-jgaho4t
Выбрать тему
Загрузить фото

10-А-wk3g6wh
Выбрать тему
Загрузить фото

10-Б-npofovl
Выбрать тему
Загрузить фото

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОЧР

5 клас


вівторок, 17 березня 2020 р.

Учні  самостійно виконують завдання!!!
5 клас
Списати речення, розставити розділові знаки. Обвести узагальнювальне слово.

1.  У водоймах України водиться така риба короп карась лящ плітка окунь судак лин щука й сом.

2.  У дібровах Карпат справжнє пташине царство зяблики дрозди зорянки синиці солов’ї.

3.    А в лісах можна зустріти хижаків лисиці вовка ласку тхора.


4. У селі в бабусі все мені цікаве квіти берег річки  зелені трави.

5. Ви побачите в саду гарні квіти мак майорці резеду чорнобривці нагідки і калинові квітки.


6. Все для мене тут рідне і віконце привітне і дубовий поріг.

понеділок, 16 березня 2020 р.

5 клас вчить напам`ять "Садок вишневий коло хати",

 "За сонцем хмаронька пливе"
"Лісова пісня" Леся УкраїнкаТестові завдання

10-А, Б


1. Де і коли була написана "Лісова пісня"?
а) м. Кутаїсі, 1911    
б) м. Сурамі, 1910   
в) с. Колодяжне, 1910
г) м. Луцьк, 1903.
2. Визначте  жанр "Лісової пісні". Таке визначення твору дала сама Леся Українка.
а) Драматична поема
б) Драма-феєрія
в) Драма-казка
г) Фантастична поема.
3. Де відбуваються події, описані письменницею?
а) Урочище Нечимне
б) Околиця поліського села
в) Старезний, густий, предковічний ліс на Волині
г) Село Колодяжне .
4. Драма-феєрія складається з
а) прологу і трьох дій
б) чотирьох дій
в) трьох дій і епілогу
г) прологу і чотирьох дій.
5. Темою драми-феєрії "Лісова пісня" є
а) історія кохання Мавки і Лукаша
б) фантастичні пригоди у поліському лісі
в) зіставлення світу людини та світу природи в їхніх гармонійних і дисгармонійних взаєминах
г) розповіть про світ міфічних істот, який ворогує зі світом людей.
6. Кому належать слова: "Ну, як-таки щоб воля - та пропала? Се так колись і вітер пропаде!"?
а) Перелеснику
б) Килині
в) Мавці
г) Дядькові Леву.
7. Хто з героїв-людей "Лісової пісні" знав ціну краси й гармонійного співіснування людини з природою?
а) Лукаш
б) Дядько Лев
в) Килина
г) Мати Лукаша.
8. Трагедія самозради розкривається в драмі через образ
а) Мавки
б) Лукаша
в) дядька Лева
г) Лісовика
9. У яке дерево перетворилася заклята Килиною Мавка?
а) тополю
б) вербу
в) яблуню
г) осику.
10. Про кого із своїх героїнь Леся Українка пише: "Лукава, як видра, хижа, наче рись"?
а) Матір Лукаша
б) Русалку Польову
 в) Килину
 г) Мавку.
11. Не зміг "своїм життям до себе дорівнятись". Про кого з героїв "Лісової пісні" йдеться?
а) Перелесника
б) Водяника
в) Лукаша
г) Дядька Лева.
12. Драма "Лісова пісня" за стильовою манерою - це
а) сентиментальний твір
б) реалістичний твір
в) імпресіоністичний твір
г) неоромантичний твір.
Однорідні члени речення 5 кл.


1. Однорідні члени речення – це: 
а) усі члени речення, крім головних;
б) члени речення, що становлять його граматичну основу;
в) члени речення, які відповідають на одне й те питання та відносяться до
одного й того самого члена речення;

2. Позначте речення з однорідними членами:
а) По дорозі торохтить зима на возі (Т. Коломієць);
б) Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади (Н. Мудрик);
в) Умостився Морозенко на столітнім дубі (В. Скомаровський);

3. Позначити речення, в якому однорідні члени з’єднуються між собою
інтонацією переліку:
а) Стерня не завжди золота, але колюча для всіх і завжди (В. Слапчук);
б) Маки там не цвітуть, а горять (В. Василашко);
в) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, попила (М. Рильський);

4. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками
і, й, та(у значенні і), завжди ставиться: 
а) кома; б) тире; в) двокрапка.

5. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно
поставити кому: 
а) Працею людина сильна і красива (О. Гончар);
б) З добра й любові приходить щастя (А. Мойсеєнко);
в) Шукаю вже не щастя а поради (В. Грінчак);

6. У реченні Україна дала світові великих поетів: Тараса Шевченка,
Івана Франка, Лесю Українку узагальнюване слово є:
а) підметом; б) означенням; в) додатком.

7. Після узагальнюваного слова, що стоїть перед однорідними
членами, ставиться:
 а) кома; б) двокрапка; в) крапка з комою.

8. Позначте речення, у якому узагальнюване слово стоїть після однорідних членів речення:
а) Пісні приказки прислів’я все те вражало надзвичайним багатством жарту
гумору практичного розуму (І. Нечуй – Левицький);
б) У слові є все злагода спокій усталеність надія (П. Загребельний);
в) Звучать улюблені слова Держава Тризуб Булава! (Яр Славутич).

9. Слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів називаються:
а)узагальнюючими; б) вставними; в) допоміжними.

10. У реченні Лелеки клекотали завзято і стурбовано однорідними є:
а) присудки; б) означення; в) обставини.

11. Розставте розділові знаки у реченнях
а) В Україні ростуть такі лікарські трави дев’ятисил звіробій деревій горицвіт м’ята.
б) Поля і ліси гори й болота річки й озера все покрите таємничістю.


Відеоурок для 5 класу


https://www.youtube.com/watch?v=EtyHW0kqpPQ
Завдання для 10-А класу
 «Стилістичні засоби фонетики. Орфоепічні норми. М’який знак. Апостроф» Варант №1.
1.Апостроф ставиться

А перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки,
якщо перед ними є інш
ий кореневий приголосний (крім р)
Б перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки,
якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р)
В перед я, ю, є після м’якого р на початку складу
Г після будь-якого приголосного перед я, ю, є, ї для позначення роздільної вимови 
2. Апостроф не ставиться

А після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у
Б після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї
В після р у кінці складу перед я, ю, є, ї
Г не межі префікса і кореневого я, ю, є, ї в словах іншомовного походження
3. Яке з правил сформульовано некоректно? Апостроф уживається ...

А після к у слові Лук’ян та похідних від нього словах
Б у складних словах,
друга  частина   починається з я, ю, є, ї
В після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї 
           Г після р перед я, ю, є, ї 4.Звук [д] є в кожномуслові рядка
Акладка, футболіст, город     Бведмідь, десять, джерело     Вбаскетбол, душа, дзвінок
Гподаток, дятел, звідти            Ддитина, боротьба, день
5.Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
Аму[..]рість, [..]жерельний, досві[..]          Бпі[..]бити, баске[..]бол, електропоїз[..]
Втиж[..]невий, водоспа[..], [..]алекоглядний         Гастерої[..], переїз[..]ний, [..]рібнесенький
Дпере[..]овсім, по[..]звонити, [..]ублікат
6. Однаковакількістьзвуків і букв у всіх словах рядка
Абоєць, вищість, зраджений              Бозброєння, воїнський, дзвінок
Вподвоєння, надзвуковий, мрія          Гєвробачення, гущавінь, осяяння
Двиявлення, відзвітувати, мелодія
7.Однакова кількістьзвуків і букв у всіх словах рядка
Ависаджують, зозулястий, перемивають       Бдзвонити, п’ятниць, український
Вйодистий, з’єднування, сьогодення              Гпідйомний, щебечуть, джміль
                                             Дпоходжає,щирість, їстоньки
8. Однаковакількістьзвуків і букв у всіх словах рядка
Ависаджують, зозулястий, перемивають         Бдзвонити, п’ятниць, український
Вйодистий, з’єднування, сьогодення                Гпідйомний, щебечуть, джміль
                                             Дпоходжає,щирість, їстоньки
9. У якому рядку допущена орфографічна помилка:
а) Мар’яна, дев’ять, Стеф’юк;            б) рум’яний, свято, цвях;    
в) п’явка, надвечір’я, міжбрів’я;        г) різдв’яний, торф’яний, міжгір’я?
10.  У якому рядку кожне слово пишеться з м’яким знаком:
а) черешен…ці, гіл…ці, кул…ці;          б) нен…ці, дон…ці, різ…бяр;        
в) брех…ня, брен…кати, блис…тіти;     г) бан…ці, склян…ці, баб…ці?
 10. Зазначте речення, у якому при перекладі з російської мови виділене слово слід написати з апострофом:
а) Торфяной дух разносился далеко;    
б) Праздничный концерт удался;         
в) Моряки остались довольны;
г) Пюре подали холодным.
11-12. Виконати фонетичний запис слів : висаджують, зозулястий